833/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 16, 25, 33 ja 36 kohta,

sellaisena kuin niistä on liitteessä 1 olevan I osan 36 kohta asetuksessa 840/2004, sekä

lisätään liitteessä 1 olevaan II osaan, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 356/2006, uusi 13 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2007.

Komission direktiivi 2006/119/EY; (32006L0119); EYVL N:o L 330, 28.11.2006, s. 12
Komission direktiivi 2007/15/EY; (32007L0015); EYVL N:o L 75, 15.3.2007, s. 21

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.