1458/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

lisätään pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1999 annettuun valtioneuvoston päätökseen (512/1999) uusi 3 a luku seuraavasti:

3 a luku

Ihmiskaupan uhrille annetuista palveluista ja tukitoimista aiheutuvien kustannusten korvaaminen

14 a §
Henkilöpiiri

Korvausten piiriin kuuluu maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu henkilö.

14 b §
Korvattavat kustannukset

Kunnalle voidaan 3 a luvun 14 a §:ssä tarkoitettujen henkilöiden osalta korvata ne kustannukset, jotka aiheutuvat ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi järjestettävästä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelusta, henkilön turvallisuuden takaamisesta ja tulkkipalvelusta tai muun uhriasemaan liittyvän erityistarpeen vuoksi järjestettävästä palvelusta tai toimenpiteestä.

Korvattavista kustannuksista päätettäessä otetaan huomioon ihmiskaupan uhrien auttamisesta kunnan sosiaali- ja terveystoimelle aiheutuva taloudellinen rasitus.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on pyydettävä ihmiskaupan uhrien auttamisesta huolehtivan vastaanottokeskuksen johtajan lausunto siitä, ovatko korvauksena haettavat kustannukset aiheutuneet ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvien palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä. Muilta osin korvausasiassa menetellään siten kuin 5 luvussa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Tuula Haatainen

Erikoissuunnittelija
Eeva Vattulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.