356/2006

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteen 1 I osan 13, 46 ja 51 kohta sekä II osan 5 ja 9 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat liitteen 1 I osan 46 kohta asetuksessa 309/2005 sekä mainitun liitteen II osan 5 kohta asetuksessa 575/2003, sekä

lisätään liitteen 1 II osaan, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 575/2003, uusi 11 ja 12 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.