273/2006

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 17 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 575/2003, seuraavasti:

17 §
Taksamittari

1. Taksamittarin tulee täyttää mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset ja olla varustettu CE-merkinnällä.

2. Taksamittarin mittauslaitedirektiivissä tarkoitetun ilmastollisen käyttöympäristön tulee kattaa vähintään ne lämpötilat, joissa taksamittaria käytetään ajoneuvoon asennettuna. Mittauslaitedirektiivissä edellytetty suojaus tietojen turmeltumista vastaan tulee toteuttaa Ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen sinetöinnillä tai muulla mainitun direktiivin vaatimukset täyttävällä luotettavalla tavalla. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta lukuun ottamatta taksien tietojärjestelmien välityksellä sähköisesti suoritettavia taksitaksojen etäasennuksia. Taksamittarista, jonka taksat asennetaan etäasennuksena, tulee olla tulostettavissa raportti viimeksi suoritetusta etäasennuksesta.

3. Taksamittarin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Taksamittari voidaan hyväksyä tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti vuoden 2006 lokakuun loppuun asti. EY-tyyppihyväksyttyjä tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymiä taksamittareita saa valmistaa, myydä ja ottaa ensi kertaa käyttöön taksamittarin hyväksynnän voimassaolon päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään vuoden 2016 lokakuun loppuun asti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY (32004L0022); EYVL N:o L 135; 30.4.2004, s. 1

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.