222/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta 20 päivänä tammikuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (11/2005) 13 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 973/2005, seuraavasti:

13 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 299 299 375 450 450 635 635
Sonnit 415 423 499 575 575 760 760
Uuhet 404 412 488 816 917 1 102 1 102
Kutut 331 339 356 457 490 547 632
Hevoset 397 397 420 397 397 420 420
Siat
Emakot ja karjut 296 268 308 308 308 308 308
Lihasiat ja nuoret
siitossiat 293 266 307 307 307 307 307
Kanat, mukaan lukien emokanat 259 238 288 355 355 355 355
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 243 225 277 277 277 277 277
Muu lihasiipikarja 243 225 277 277 277 277 277
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kutut 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hevoset 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,66 0,66
Siat
Emakot ja karjut 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret
siitossiat 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien emokanat 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.