1166/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 §, sellaisena kuin se on laissa 965/2004, ja

lisätään 1 a §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 701/2002, uusi 1 a kohta seuraavasti:

1 a §

Arvonlisäverottomasta liikevaihdosta vähennetään lisäksi seuraavat arvonlisäverottomat osuudet:


1 a) sellaisten nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, joita lääkelain mukaan saa myydä myös muualla kuin apteekissa;


2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu Maksupro-
liikevaihdon ala- sentti ala-
rajan kohdalla rajan yli me-
nevästä lii- kevaihdosta
672 662 - 784 398 - 6
784 398 - 1 008 620 6 704 7
1 008 620 - 1 232 591 22 400 8
1 232 591 - 1 569 792 40 317 9
1 569 792 - 2 017 238 70 665 9,5
2 017 238 - 2 465 929 113 173 10
2 465 929 - 2 914 371 158 042 10,25
2 914 371 - 3 699 516 204 007 10,5
3 699 516 - 4 819 872 286 447 10,75
4 819 872 - 406 886 11

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on viittä euroa pienempi, ei peritä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2005 liikevaihdon perusteella. Lain 1 a §:n 2 momentin 1 a kohtaa sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuoden 2006 liikevaihdon perusteella määrättävään apteekkimaksuun.

HE 126/2005
StVM 33/2005
EV 197/2005

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.