973/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta 20 päivänä tammikuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (11/2005) 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 13 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 899/2005, seuraavasti:

5 §
Pohjoisen hehtaarituen määrä

Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2005 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta enintään seuraavasti:

Tukialue C1 euroa/ha
Omena 155
Tukialueet C1, C2 sekä C2 pohjoinen ja saaristo euroa/ha
Vehnä 56
Ruis 112
Mallasohra 70
Sokerijuurikas 185
Tärkkelysperuna 133
Tukialueet C1-C4 euroa/ha
Avomaanvihannekset, tilli ja persilja 348

9 §
Mallasohran pohjoinen tuki

Tuen maksaminen edellyttää, että

1) viljelystä on viljelijän ja mallastamon tai suoraan tämän lukuun toimivan välittäjän kanssa tehty mallasohran viljelysopimus viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005;

2) mallasohrasta on toimitettu mallastamolle mallastamotoiminnan laatuvaatimukset täyttävä hyväksytty esinäyte, joka on analysoitu Analytica-EBC -standardin tai vähintään vastaavat laatuvaatimukset täyttävän muun analyysin mukaisesti;

3) mallastamo on hyväksytyn esinäytteen perusteella tehnyt vahvistetun mallasohran viljelysopimuksen ja viljelijä on toimittanut tämän sopimuksen ja 1 kohdassa tarkoitetun mallasohran viljelysopimuksen yhdessä mallasohran koontilomakkeen 174 kanssa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 16 päivänä tammikuuta 2006; sekä

4) mallasohraksi ilmoitettua alaa ei miltään osin käytetä sertifioidun siemenviljan tuottamiseen.


13 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 299 299 375 450 450 635 635
Sonnit 415 423 499 575 575 760 760
Uuhet 404 412 488 816 917 1 102 1 102
Kutut 331 339 356 457 490 547 632
Hevoset 397 397 420 397 397 420 420
Siat
Emakot ja karjut 296 268 308 308 308 308 308
Lihasiat ja nuoret siitossiat 296 268 308 308 308 308 308
Kanat, mukaan lukien emokanat 259 238 288 355 355 355 355
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 243 225 277 277 277 277 277
Muu lihasiipikarja 243 225 277 277 277 277 277
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kutut 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hevoset 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,66 0,66
Siat
Emakot ja karjut 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret siitossiat 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien emokanat 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.