932/2005

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 24 päivänä marraskuuta 1989 annetun asetuksen (1031/1989) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 1073/2001 ja 2 § asetuksessa 1038/2000, seuraavasti:

1 §

Palkan ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupäivään asti itsensä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolisonsa sekä hänen elatuksensa varassa olevien omien ja puolisonsa lasten ja ottolasten elatukseen omalta osaltaan 18,90 euroa ja jokaisen edellä tarkoitetun omaisen osalta 6,89 euroa päivää kohti (suojaosuus).

2 §

Sellaisen elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi, joka on tapahtunut 1 päivän marraskuuta 2005 jälkeen, 1 §:ssä mainitut suojaosuuden määrät on muutettava elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) muutosta vastaavasti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.