898/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 20 päivänä tammikuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (12/2005) 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

5 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Tukialueet A ja B euroa/eläinyksikkö
Emolehmät ja emolehmähiehot 86
Sonnit 219
Uuhet 87
Kutut 87
Hevoset 214
Siat
Emakot ja karjut 215
Lihasiat ja nuoret siitossiat 215
Kanat, mukaan lukien emokanat 207
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 196
Muu lihasiipikarja 196


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.