508/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 5 § sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 990/1998 kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 §, asetuksella 424/2004 kumotun 7 §:n tilalle uusi 7 § ja asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

1 luku

Opintotuen saamisen yleiset edellytykset

6 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika yliopistojen tutkinnoissa

Kun opiskelija on otettu suorittamaan pelkästään alempi korkeakoulututkinto, opintotukeen oikeuttava aika on enintään:

1) 37 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä;

2) 42 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä.

Kun opiskelija on otettu suorittamaan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa, opintotukeen oikeuttava aika on enintään:

1) 55 kuukautta, kun alempaan ja ylempään tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on yhteensä 300 opintopistettä;

2) 60 kuukautta, kun alempaan ja ylempään tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on yhteensä 330 opintopistettä;

3) 64 kuukautta, kun alempaan ja ylempään tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on yhteensä 360 opintopistettä.

Pelkän ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten opintotukeen oikeuttava aika on enintään:

1) 24 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 90 opintopistettä;

2) 28 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä;

3) 33 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä;

4) 37 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä.

7 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika ammattikorkeakoulututkinnoissa

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista varten opintotukeen oikeuttava aika on enintään:

1) 37 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä;

2) 42 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä;

3) 46 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 240 opintopistettä;

4) 51 kuukautta, kun tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista varten opintotukeen oikeuttava aika on enintään:

1) 19 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 60 opintopistettä;

2) 24 kuukautta, kun tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 90 opintopistettä.

7 a §
Opintotuen enimmäisajan pidentämisenhakeminen

Opintotukeen oikeuttavan enimmäisajan pidentämistä koskevaan hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muu riittävä selvitys opintotukilain 7 a §:ssä tarkoitetuista pidentämisen edellytyksistä. Jäljellä olevien opintojen laajuudesta on esitettävä tiedekunnan, osaston tai opetusta antavan laitoksen vahvistama selvitys sekä opintosuunnitelma. Keskeneräisestä lopputyöstä on esitettävä työn ohjaajan lausunto työn vaiheesta ja jäljellä olevasta työmäärästä.

Opintojen voidaan katsoa olevan suoritettavissa enintään yhden lukuvuoden aikana, jos opiskelija esittää tätä tarkoittavan opintosuunnitelman ja selvityksen siitä, että tutkinnosta puuttuvien opintojen laajuus on enintään 75 opintopistettä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tämän asetuksen 7 a §:n 2 momenttia sovelletaan opintosuorituksiin, jotka on mitoitettu opintopisteinä. Opintoviikkoina mitoitettuihin opintosuorituksiin sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Ministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.