185/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2005–2007

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tämä asetus koskee Euroopan unionin neuvoston kalastuksen tahattomia valassivusaaliita koskevista toimenpiteistä antaman asetuksen (EY) N:o 812/2004 tarkoittamaa ajoverkkojen käytön rajoittamisesta.

Tätä asetusta sovelletaan Suomen lipun alla purjehtiviin ja Suomeen rekisteröityihin kalastusaluksiin, ei kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen rekisteriin rekisteröityihin kalastusaluksiin.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitussa asetuksessa tarkoitettu lupa ajoverkkojen käyttämiseen haetaan kalastusaluksen rekisteröintipaikan työvoima- ja elinkeinokeskukselta.

Vuoden 2005 osalta lupaa on haettava huhtikuun loppuun mennessä. Vuosia 2006 ja 2007 koskien lupaa on haettava edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä.

3 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää 2 §:ssä sanotun luvan vuodeksi kerrallaan aluskohtaisesti saatuaan siihen vahvistuksen maa- ja metsätalousministeriöltä 1 §:ssä mainitussa asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Mikäli haettujen lupien määrä ylittää myönnettävissä olevan määrän, myönnetään lupa vuotta 2005 koskien hakemuksen jättämisjärjestyksessä. Vuosien 2006 ja 2007 osalta lupia myönnettäessä asetetaan etusijalle ne kalastajat, joilla edellisenä vuonna on ollut eniten merelläolopäiviä ajoverkkokalastuksessa.

4 §

Vuotta 2005 koskien työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää 2 §:ssä tarkoitetun luvan ammattikalastajalle, joka on harjoittanut ajoverkkokalastusta vuosien 2003–2004 aikana.

Erityisestä syystä 1 momentin säännöksen estämättä lupa voidaan myöntää myös ammattikalastajalle, joka ei ole harjoittanut ajo verkkokalastusta vuosina 2003–2004, mutta on harjoittanut sanottua kalastusta vuonna 2002.

5 §

Vuotta 2006 koskien työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää 2 §:ssä tarkoitetun luvan ammattikalastajalle, jolla on ollut sanottu lupa vuotta 2005 koskien.

Erityisestä syystä 1 momentin säännöksen estämättä lupa voidaan myöntää myös ammattikalastajalle, jolla ei ole ollut sanottua lupaa vuotta 2005 koskien, mutta joka on harjoittanut ajoverkkokalastusta vuosien 2003–2004 aikana.

6 §

Vuotta 2007 koskien työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää 2 §:ssä tarkoitetun luvan ammattikalastajalle, jolla on ollut sanottu lupa vuotta 2006 koskien.

Erityisestä syystä 1 momentin säännöksen estämättä lupa voidaan myöntää myös ammattikalastajalle, jolla on ollut sanottu lupa ainoastaan vuotta 2005 koskien.

7 §

Tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitettua lupaa ei myönnetä ammattikalastajalle, joka on syyllistynyt yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen vakavaan rikkomukseen.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.