182/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista hätäkeskuslaissa (157/2000) tarkoitetut hätäkeskukset perivät omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat automaattisen paloilmoitinliittymän kytkeminen hätäkeskukseen ja liittymän määräajoin suoritettava toimintavalmiuden testaaminen. Kytkentämaksu on 50 euroa liittymältä ja testausmaksu 25 euroa kuukaudessa.

2 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka hätäkeskukset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat automaattisen kiinteistövalvontajärjestelmän hälytysten vastaanottaminen ja välittäminen sekä hälytysten vastaanottamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen toimintavalmiuden ylläpitäminen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä huhtikuuta 2001 annettu sisäasiainministeriön asetus (358/2001) hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Valmiusjohtaja
Janne Koivukoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.