919/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2004

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 1 momentin 4 kohta asetuksessa 907/2003 ja 5 kohta asetuksessa 949/2002, seuraavasti:

12 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojenlaskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraavasti:


4) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa hammastekniikan koulutusohjelmassa 20 prosenttia ja samaan tutkintoon johtavassa rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa 50 prosenttia;

5) kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa tanssinopettajan koulutusohjelmassa 50 prosenttia sekä esittävän taiteen ja musiikin koulutusohjelmissa 35 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.