840/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 2―5 liitteen I ja P selite,

muutetaan liitteessä 1 olevan I osan 0, 8, 36, 39 ja 47 kohta, liitteessä 2 oleva 8, 36 ja 47 kohta, liitteessä 3 oleva 8 ja 36 kohta, liitteessä 4 oleva 8 ja 47 kohta, liitteessä 5 oleva 8 kohta ja liitteessä 6 oleva 8 ja 36 kohta,

sellaisena kuin niistä ovat liitteessä 1 olevan I osan 0 kohta asetuksessa 74/2004 sekä mainitun osan 36 kohta, liitteessä 2 oleva 8, 36 ja 47 kohta ja liitteessä 6 oleva 8 ja 36 kohta asetuksessa 575/2003, sekä

lisätään liitteeseen 4 uusi 36 kohta ja liitteeseen 5 uusi 36 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY (32004L0003); EYVL N:o L 49, 19.2.2004, s. 36, euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/11/EY (32004L0011); EYVL N:o L 44, 14.2.2004, s. 19, euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY (32003L0097); EYVL N:o L 25, 29.1.2004, s. 1, komission direktiivi 2004/78/EY (32004L0078); EYVL N:o L 231, 30.6.2004, s. 69

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Liitteet 1-6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.