383/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta 22 päivänä helmikuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (175/2001) 32 § seuraavasti:

32 §
Aloitustuen määrä

Avustuksena myönnettävän aloitustuen määrä on enintään 25 000 euroa.

Valtionlainaa tilan tai irtaimiston tai niiden molempien hankintaan voidaan myöntää yhteensä enintään 100 000 euroa. Valtionlainan korkoetuuden ja korkovapauden tukiekvivalentti, jolla tarkoitetaan 73 §:n 2 momentin mukaisesti diskontattua määrää, voi olla yhteensä enintään 25 000 euroa.

Lainamuotoisen tuen määrässä otetaan huomioon vähennyksenä samaan tilaan tai sen irtaimiston hankintaan myönnetty tai saatu muu tuki. Lainamuotoista tukea myönnettäessä otetaan huomioon tukea vähentävänä tekijänä myös lainaan liittyvän varainsiirtovapauden arvo.

Tilan hankintaan tai yrityksen kehittämiseen liittyviin investointeihin tulee käyttää vähintään 50 prosenttia avustuksena myönnettävästä aloitustuesta.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2004.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.