74/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 0 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 829/2003, sekä

lisätään asetuksen liitteeseen 1 osaan I, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 575/2003 ja mainitussa asetuksessa 829/2003, uusi 58 kohta ja liitteeseen 2, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 575/2003, uusi 58 kohta, liitteeseen 3 uusi 58 kohta sekä liitteeseen 6, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 575/2003, uusi 58 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY (32003L0102); EYVL N:o L 321, 6.12.2003, s. 15

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.