1132/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun asetuksen (464/1998) 3 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 806/1999,

muutetaan 1 §:n 3 kohta, 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 §:n 2 momentti sekä 9 §:n 1 ja 3 momentti, niistä 3 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 806/1999, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

1 §
Korkeakoulututkinnot

Korkeakoulututkintoja ovat:


3) ammattikorkeakouluissa suoritettavat ja väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitetut ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot.

3 §
Korkeakoulut

Tässä asetuksessa tarkoitettuja korkeakouluja ovat:


2) ammattikorkeakoulut, joita ovat:

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu – Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, aikaisemmin Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ― Mellersta Österbottens yrkeshögskola

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Svenska yrkeshögskolan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu – Åbo yrkeshögskola

Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Sydväst.


4 §
Aikaisemmat korkeakoulut

Edellä 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitut ammattikorkeakoulut ovat aikaisemmin olleet väliaikaisia ammattikorkeakouluja. Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Nylands temporära svenska yrkeshögskola. Diakonia-ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Väliaikainen Diakonia-ammattikorkeakoulu – Temporära Diakoniyrkeshögskola. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu – Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi on ollut nimeltään myös Helsingin väliaikainen talouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Jyväskylän väliaikainen palvelualojen ammattikorkeakoulu. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Kokkolan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Oulun väliaikainen ammattikorkeakoulu. Svenska yrkeshögskolan on ollut nimeltään myös Vasa temporära tekniska yrkeshögskola. Tampereen ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Tampereen väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Turun väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu. Aikaisemmin ovat olleet myös Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu – Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu ja Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu.

9 §
Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoja ovat:

humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto

kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

tekniikan ammattikorkeakoulututkinto.


Ammattikorkeakoulututkintoja ovat myös aikaisempien opetusministeriön päätösten mukaisesti suoritetut:

insinöörin, laboratorioalan, miljöörakentajan, miljöörakentamisen, rakennusarkkitehdin, turvallisuusalan, vaatetusalan sekä tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinnot;

datanomin, kansainvälisen yrittäjän, merkonomin sekä yritystoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot;

artenomin, konservaattorin, konservoinnin, konservointialan, kuvataiteen, kuvataiteilijan, kuvataiteen ja viestinnän, käsi- ja taideteollisuuden, käsi- ja taideteollisuusalan, musiikin, teatteri- ja tanssialan, viestintä- ja kuvataidealan sekä viestintäkulttuurin ja kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinnot;

liikunnanohjaajan, nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan sekä vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot;

matkailun sekä ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnot;

diakonian, diakonian ja kasvatuksen, kuntoutusalan, sosiaalialan, sosiaali- ja kulttuurialan, sosiaali- ja terveysalan, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot; sekä

agrologin, hortonomin, maa- ja metsätalouden sekä metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoulututkinnot.

9 a §
Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa tarkoitettuja ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja ovat:

ammattikorkeakoulun liiketalouden jatkotutkinto

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan jatkotutkinto

ammattikorkeakoulun tekniikan jatkotutkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.