907/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 12 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 951/2001, seuraavasti:

12 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraavasti:

1) tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa palopäällystön koulutusohjelmassa 100 prosenttia;

4) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa hammastekniikan koulutusohjelmassa 20 prosenttia ja samaan tutkintoon johtavassa rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa 90 prosenttia; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.