390/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maatalouden ympäristötuen erityistuesta 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 1 a §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1a §:n 1 ja 3 momentti asetuksessa 399/2002,

muutetaan 9 §:n 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a §, seuraavasti:

8 a §
Sopimuksesta luopuminen

Jos viljelijä luopuu kolme vuotta voimassa olleesta sopimuksesta siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 43 §:n 1 momentissa säädetään, sopimuksesta luopuva viljelijä ei voi tehdä uutta sopimusta sanotun säädöksen 1 §:ssä tarkoitetun ohjelmakauden aikana.

9 §
Erityistuen vuosittaisen maksatuksen hakeminen ja maksaminen

Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta, erityistuen vuosittainen maksatus tehdään riippumatta siitä, milloin maatilalla tehdään luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (346/2000) tarkoitettu tuotantotarkastus.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.