956/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus korvausedustajien nimeämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään liikennevakuutuslain muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1380/2001) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Liikennevakuutuslain (279/1959) 14 a §:ssä tarkoitetun vakuutusyhtiön, joka tämän asetuksen tullessa voimaan harjoittaa liikennevakuutuslaissa tarkoitettua vakuutustoimintaa, on nimettävä korvausedustaja jokaiseen muuhun ETA-valtioon sekä toimitettava mainitun lain 14 c §:ssä tarkoitetuille ETA-valtioiden tietokeskuksille lain 14 a §:n perusteella nimeämiensä korvausedustajien nimet ja osoitteet 20 päivään tammikuuta 2003 mennessä.

2 §

Jos vakuutusyhtiö ryhtyy harjoittamaan liikennevakuutuslain mukaista vakuutustoimintaa sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan, on sen toimitettava korvausedustajien nimet ja osoitteet 1 §:ssä tarkoitetuille tietokeskuksille ennen liikennevakuutustoiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimiluvan antamisesta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.