951/2002

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2002

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä helmikuuta 2002 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (115/2002) 39 §, sekä

muutetaan 12 ja 31 § seuraavasti:

12 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, talousyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjausta ja taloussuunnittelua;

2) hallinnonalan talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa;

3) talousseurannan toteuttamista;

4) hallinnonalan henkilöstö- ja työnantajapolitiikan linjausten tuottamista;

5) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

6) hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

7) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

8) virka- ja työvoima-apua;

9) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

10) kiinteistöhallintoa.

31 §
Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö

Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 28 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) hallinnonalan talousarvion toimeenpanoa;

2) hallinnonalan käytössä olevia kiinteistöjä;

3) sotilasilma-alustyypin ja taistelualuksen hylkäämistä;

4) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myymistä, jos omaisuuden arvo on enintään 250.000 euroa, sekä käytöstä poistetun omaisuuden lahjoittamista;

5) puolustusvoimien virka- ja työvoima-apua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumottavassa 39 §:ssä säädetyn kiinteistötalouden vastuualueen tehtävät siirretään resurssipoliittisen osaston yhdyskunta- ja ympäristöyksikölle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2002

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Kansliapäällikkö
Matti Ahola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.