949/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 ja 20 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 12 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä

muutetaan 12 §:n 1 momentin 5 kohta ja 20 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 1 momentin 5 kohta asetuksessa 944/2000 ja 20 a §:n 2 momentti asetuksessa 1395/2001, seuraavasti:

12 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraavasti:


5) kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa esittävän taiteen ja tanssinopettajan koulutusohjelmissa 50 prosenttia, musiikin koulutusohjelmissa 35 prosenttia ja kuvataiteen koulutusohjelmassa 20 prosenttia.

20 a §
Perustamishanke

Perustamishankkeena pidetään kirjastossa kirjastoauton ja -veneen hankintaa, jos hankinnasta aiheutuvat arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 80 000 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2003. Asetuksella kumottua 12 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin vielä määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2003.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.