535/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

lisätään eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1336/1996) 15 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 683/1998, uusi 4 momentti seuraavasti:

15 §
Tuotantotilan ilmoittamis- ja kirjanpitovelvollisuus

Tuotantotilan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle automaattilypsyn käyttöönotosta vähintään 3 kuukautta ennen lypsyn aloittamista ja pidettävä kirjaa automaattilypsyn käytöstä. Tuotantotilan on myös ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle maidon pakkaamisesta ja maitopohjaisten tuotteiden valmistuksesta suoraan tuotantotilalta lopulliselle kuluttajalle tapahtuvaa myyntiä varten sekä ternimaidon toimittamisesta tuotantotilan ulkopuolelle muualle kuin laitokseen. Maa- ja metsätalousministeriö antaa ilmoittamisesta ja kirjanpidosta tarkempia säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Apulaisosastopäällikkö
Matti Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.