291/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta 29 päivänä tammikuuta 1992 annetun liikenneministeriön päätöksen (71/1992) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 308/2001, seuraavasti:

2 §

Hakemukseen on liitettävä selvitys luettelolain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimitetun ennakonpidätyksen ja lähdeveron sekä maksettujen työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen määristä sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan maksamaa osuutta vastaavista määristä samoin kuin 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta toimitetun ennakonpidätyksen määrästä puolivuotiskaudelta. Lisäksi hakemukseen on liitettävä selvitys 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista ja toimenpiteistä sekä muista hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeellisista seikoista samoin kuin hakijan mahdollisesti saamasta luettelolain 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta muusta tuesta.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.