290/2002

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä tammikuuta 1986 annetun päihdehuoltolain (41/1986) 28 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 280/2002:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niistä edellytyksistä, joilla hoitoa pidetään rikoslain (39/1889) 50 luvun 7 §:ssä tarkoitettuna sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymänä hoitona.

2 §
Hoidon tavoite

Hoidon tavoitteena on saada huumausaineen käyttöön tai siihen liittyvään muuhun huumausainerikokseen syyllistyneeksi epäilty, jäljempänä epäilty, lopettamaan huumausaineiden käyttö tai sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmin ehkäistä ja hoitaa epäillylle huumausaineiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

3 §
Hoidon järjestäminen

Hoidon järjestämisessä tulee ottaa soveltuvin osin huomioon, mitä päihdehuoltolain (41/1986) 5, 6, 8 ja 9 §:ssä säädetään.

4 §
Hyväksyttävä hoito

Hoitoa voidaan antaa A-klinikalla, nuorisoasemalla, kuntoutuslaitoksessa, sosiaalisairaalassa tai vastaavissa päihdehuollon erityishoitoyksiköissä sekä kansanterveyslaissa (66/1972), erikoissairaanhoitolaissa (1062/ 1989) ja sosiaalihuoltolaissa (710/1982) tarkoitetuissa toimintayksiköissä.

5 §
Tietojen antaminen esitutkintaviranomaiselle, syyttäjälle ja tuomioistuimelle

Hoitoyksikkö voi antaa epäiltyä koskevia tietoja esitutkintaviranomaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle, jos epäilty on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1394/1994).

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Arja Myllynpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.