63/2002

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus merkkiaineen lisäämisestä muovailtaviin räjähteisiin

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) 1 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 990/2001:

1 §

Tämä asetus koskee muovailtavia räjähteitä, jotka:

1) sisältävät yhtä tai useampaa räjähdys-ainetta, jonka höyrynpaine puhtaana 25 °C lämpötilassa on vähemmän kuin 10-4 Pa;

2) sisältävät sideainetta; ja

3) ovat normaalissa huonelämpötilassa muovailtavia.

2 §

Muovailtaviin räjähteisiin tulee lisätä valmistuksen yhteydessä 2 momentissa mainittua merkkiainetta niin, että merkkiaine on homogeenisesti sekoittunut räjähdysaineeseen ja merkkiaineen pitoisuus valmistetussa tuotteessa on vähintään 2 momentissa edellytetty vähimmäispitoisuus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja merkkiaineita ovat:

1) etyleeniglykolidinitraatti (EGDN), vähimmäispitoisuus 0,2 paino-%;

2) 2,3-dimetyyli-2,3-dinitrobutaani (DMNB), vähimmäispitoisuus 0,1 paino-%;

3) para-mononitrotolueeni (p-MNT), vähimmäispitoisuus 0,5 paino-%; tai

4) orto-mononitrotolueeni (o-MNT), vähimmäispitoisuus 0,5 paino-%.

Räjähde, jonka normaalissa koostumuksessa on 2 momentissa tarkoitettua merkkiainetta vähintään siinä edellytetty vähimmäispitoisuus, katsotaan merkityksi tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla.

Muovailtavien räjähteiden merkitsemiseen käytettävien kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.