1486/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kananmunista ja muista linnunmunista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti:

muutetaan kananmunista ja muista linnunmunista 24 päivänä marraskuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1331/1995) 4 §:n 2 momentti ja 5 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Kananmuniin tai kananmunapakkauksiin merkitään vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen), joka on enintään 28 päivää munintapäivästä tai munintajakson ensimmäisestä päivästä. Pakkaamattomista munista vastaava tieto annetaan esitteessä. Vähimmäissäilyvyysajan lisäksi voidaan kananmuniin tai kananmunapakkauksiin merkitä viimeinen myyntipäivä, joka on enintään 21 päivää munintapäivästä tai munintajakson ensimmäisestä päivästä

Munintajaksolla tarkoitetaan enintään yhden viikon mittaista ajanjaksoa, jonka kuluessa tuottajan on toimitettava munat munapakkaamoihin tai teollisuudelle.

5 §
Munien käyttö suurtalouksissa

Suurtalouksissa saa käyttää vain 1 §:n 2 momentissa mainittujen asetusten mukaan pien- tai suurpakkauksiin pakattuja munia. Suurtalouksissa käytettävien munavalmisteiden on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Pakkaukset, joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa käyttää loppuun edellyttäen, että merkinnät ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.