1306/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan metsätalouden ympäristötuesta 11 päivänä helmikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristötukihakemuksen kohteena olevan metsän hakkuuarvo on yli 6 750 euroa tai yli neljä prosenttia hakijan saman kunnan alueella omistamien kaikkien metsien, mukaan luettuna ympäristötukihakemuksen kohteena oleva metsä, hakkuuarvosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Helena Merisaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.