1277/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 18 ja 24 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden ympäristötuen erityistuesta 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 18 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1, 6 ja 7 momentti seuraavasti:

18 §
Kesannointiin ja lannoitukseen liittyvät rajoitukset

Maatilalla, jolla on luonnonmukaista tuotantoa koskeva sopimus, voidaan avokesannointi hyväksyä vain silloin, kun avokesannoinnin jälkeen alalle kylvetään kyseessä olevaa kasvukautta seuraavan talviaikaisen kasvipeitteisyyden varmistamiseksi syysvilja tai sellainen kasvi, joka muodostaa riittävän kasvuston ja käyttää tehokkaasti muokkauskerroksen liukoista fosforia ja typpeä kuten esimerkiksi nurmiheinä tai kevätvilja. Jos kyseessä on pelto, joka on ilmoitettu peltokasvien tuen mukaisena kesantona, on noudatettava kyseisen tukijärjestelmän mukaisia viherkesannosta ja 15 päivänä heinäkuuta alkaen kesantopellolle perustettavista kasvustoista annettuja säännöksiä.


24 §
Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta

Sopimuseläinten on oltava numeroituja eli identifioituja. Sopimukseen haetun nautaeläimen on oltava Maatalouden Laskentakeskuksen ylläpitämässä eläintunnisterekisterissä. Nautaeläimillä on käytettävä virallisia korvamerkkejä ja niistä on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluettelo-niminen asiakirja. Lampaat ja vuohet voidaan merkitä loveamalla korva tai metallisilla tai muovisilla korvamerkeillä.


Eläinten muuntamiseksi eläinyksiköiksi käytetään seuraavia kertoimia:

- Vähintään vuoden ikäinen nauta 1,00 ey
- Vähintään vuoden ikäinen lammas 0,15 ey
- Vähintään vuoden ikäinen vuohi 0,15 ey

Sopimus lampaista voidaan tehdä, kun vähintään vuoden ikäisiä lampaita on vähintään kaksi eläintä, vuohista silloin, kun vähintään vuoden ikäisiä vuohia on vähintään kaksi eläintä ja naudoista silloin, kun vähintään vuoden ikäisiä nautoja on vähintään yksi eläin. Yhteen sopimukseen voidaan sisällyttää vain saman alkuperäisrodun eläimiä.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.