1177/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 27 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1404/1992 ja 720/1998, sekä

muutetaan 39 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 433/1996, seuraavasti:

39 §
Autokoululuvan myöntämisen edellytykset

Autokoululupa myönnetään hakijalle:


6) joka on vakavarainen, kykenee vastaamaan velvoitteistaan ja on asettanut riittävien taloudellisten voimavarojen osoittamiseksi vakuuden, jonka määrä on 8 500 euroa, jos koulussa annetaan opetusta enintään kolmella autolla tai yksinomaan moottoripyörällä, taikka 17 000 euroa, jos koulussa annetaan opetusta useammalla kuin kolmella autolla; jos koulussa kuitenkin annetaan opetusta linja-autolla tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, vakuuden määrä on 17 000 euroa kutakin tällaista opetuksessa käytettävää yksikköä kohden niitä tai niiden vetoautoja edellä mainittuihin enimmäismääriin mukaan lukematta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetuksen 39 §:n 1 momentin 6 kohtaa sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin. Vuoden 2002 helmikuun loppuun saadaan kuitenkin vakuutena hyväksyä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti annettu markkamääräinen takaussitoumus.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.