865/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 17, 24 ja 26 a §, sellaisina kuin niistä ovat 17 § asetuksessa 941/1995 ja 26 a § asetuksessa 971/1997, sekä

muutetaan 32 §:n 2 momentti seuraavasti:

32 §
Siirtymäsäännökset

Kumotun opintotukilain (28/1972) mukaisen opintolainan korkomenojen perusteella myönnettävän opintolainan valtiontakauksen korotuksen kuukausierän enimmäismäärä pyöristetään lähimpään täyteen euroon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Kumottua 26 a §:ää sovelletaan edelleen vuosia 1998, 1999 ja 2000 koskeviin opintotuen takaisinperintöihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.