782/2001

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1093/1998) 6 §:n 1, 2 ja 3 momentti seuraavasti:

6 §
Työasiainneuvosto

Työasiainneuvoston tehtävänä on käsitellä työpolitiikan keskeisiä haasteita ja strategioita.

Neuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet nimeää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä tulee olla tasapuolisesti eri työmarkkinaosapuolien nimeämiä henkilöitä. Nimettävien jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa järjestönsä tai virastonsa ylintä johtoa.

Jos jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Tämän asetuksen voimaan tullessa kulumassa olevaa toimikautta varten asetetun työasiainneuvoston toimikausi päättyy.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Sinikka Hyyppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.