675/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus pakkolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan pakkolaitoksesta 11 päivänä kesäkuuta 1971 annetun asetuksen (448/1971) 12 §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 449/1975, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti sekä 3 ja 4 § seuraavasti:

1 §

Pakkolaitos on oikeusministeriön ylimmän johdon ja valvonnan alainen. Paikallinen hallinto ja hoito kuuluvat laitoksen johtajalle.

3 §

Pakkolaitokseen eristettyä on aluksi pidettävä puoliavoimessa osastossa.

Johtajan on siirrettävä eristetty avoimeen osastoon niin pian kuin tämän voidaan olettaa sopeutuvan avoimen osaston järjestykseen ja oloihin eikä siirtämisestä ole odotettavissa vaaraa laitoksessa pitämisen varmuudelle. Jollei puoliavoimessa osastossa olevaa eristettyä ole vuoden kuluessa pakkolaitokseen saapumisesta siirretty avoimeen osastoon, johtajan on alistettava asia vankilaoikeuden ratkaistavaksi. Tämän jälkeen on tällaisen eristetyn siirtäminen avoimeen osastoon alistettava vankilaoikeuden ratkaistavaksi enintään kuuden kuukauden väliajoin, jollei häntä jo ole siirretty sinne.

Jos eristetyn laitoksessa pitämisen varmuus sitä vaatii tai jollei hän muusta syystä sopeudu avoimen osaston järjestykseen tai oloihin, vankilaoikeus voi johtajan esityksestä siirtää hänet avoimesta osastosta puoliavoimeen osastoon. Kiireellisessä tapauksessa johtokunta voi päättää siirtämisestä, mutta sen on viipymättä alistettava asia vankilaoikeuden ratkaistavaksi. Siirtämisessä takaisin avoimeen osastoon on noudatettava 2 momentin säännöksiä.

4 §

Laitoksen muiden osastojen järjestykseen tai oloihin sopeutumattoman eristetyn vankilaoikeus voi johtajanesityksestä määrätä pidettäväksi suljetussa osastossa. Kiireellisessä tapauksessa johtokunta voi päättää siirtämisestä suljettuun osastoon, mutta sen on viipymättä alistettava asia vankilaoikeuden ratkaistavaksi.

Suljetussa osastossa eristettyä ei saa pitää kauemmin kuin 1 momentissa tarkoitetusta syystä on välttämätöntä. Siirtämisestä puoliavoimeen tai avoimeen osastoon päättää johtaja. Kuitenkin asia on enintään kolmen kuukauden väliajoin alistettava vankilaoikeuden ratkaistavaksi, jollei eristettyä jo ole siirretty suljetusta osastosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.