674/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 ja 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,

muutetaan vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1954 annetun asetuksen (277/1954) 1 §:n 1 momentti ja 9 §, sellaisina kuin niistä on 1 §:n 1 momentti asetuksessa 447/1971, seuraavasti:

1 §

Pakkolaitokseen eristämistä koskevassa jutussa virallinen syyttäjä tai tuomioistuin voi hankkia rikosseuraamusvirastolta siellä ehkä olevat syytettyä koskevat asiakirjat, jos on oletettavissa, että niistä saataisiin selvitystä syytetyn henkilöstä. Lainvoimaisen tuomion antaneen tuomioistuimen on palautettava asiakirjat rikosseuraamusvirastolle.


9 §

Vankilaoikeuden puheenjohtajan ja jäsenten on, sen mukaan kuin vankilaoikeus määrää, vuosittain tarkastettava pakkolaitokset sekä annettava tarkastuksesta kertomus oikeusministerille, rikosseuraamusvirastolle ja vankilaoikeudelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.