673/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus nuorista rikoksentekijöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan nuorista rikoksentekijöistä 18 päivänä joulukuuta 1942 annetun asetuksen (1001/1942) 8 §:n 2 momentti, 10 §, 11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 12, 13 ja 16 a §, sellaisena kuin niistä on 16 a § asetuksessa 623/1964, sekä

muutetaan 3, 5 ja 14 § seuraavasti:

3 §

Kun tuomioistuin on tuominnut nuoren rikoksentekijän ehdollisesti, tulee sen, jollei samalla ole määrätty, ettei tuomittua ole asetettava valvottavaksi, viipymättä ilmoittaa päätöksestään rikosseuraamusvirastolle. Jos käräjäoikeuden päätökseen on ilmoitettu tyytymättömyyttä, on siitäkin ilmoitettava.

Saatuaan 1 momentissa mainitun ilmoituksen rikosseuraamusviraston on ilmoitettava siitä kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle valvojan määräämistä varten.

5 §

Kriminaalihuoltolaitos voi määrätä valvojaksi myös yksityisen henkilön, jota 4 §:n mukaan voidaan pitää tehtävään sopivana.

14 §

Kun rikosseuraamusvirastotai vankilaoikeus pyytää saada jäljennöksiä nuorta rikoksentekijää koskevista, alioikeuden hallussa olevista asiakirjoista, on ne viivyttelemättä ja viimeistään kahdenkymmenen päivän kuluessa toimitettava sanotuille viranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.