102/2001

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1336/1996) 7 ja 8 § sekä 9 §:n 3 momentti seuraavasti:

7 §
Valtion tehtävänä oleva vieraiden aineiden valvonta

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos ja Elintarvikevirasto huolehtivat eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisesta. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos ja Elintarvikevirasto voivat tässä tehtävässä käyttää apunaan lääninhallituksia ja kunnan valvontaviranomaisia.

8 §
Valtion tehtävää oleva lihantarkastus ja valvonta

Elintarvikevirasto huolehtii valvonnasta ja tarkastuksesta teurastamossa sekä valvonnasta teurastamon yhteydessä olevassa laitoksessa.

9 §
Poron lihan tarkastuksen ja valvonnan järjestäminen

Lääninhallituksen on ilmoitettava hyväksymänsä laitos Elintarvikevirastolle valtakunnalliseen laitosrekisteriin merkitsemistä varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.