1292/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annettuun asetukseen (806/1998) uusi 10 a ja 25 a § seuraavasti:

10 a §
Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat opiskelijatyövuotta kohden lasketaan siten, että lain 16 §:n nojalla vahvistettu ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen keskimääräinen markkamäärä kerrotaan hintaryhmittäin määräytyvällä luvulla seuraavasti:

Hintaryhmä Kertojana käytettävä luku
1) näyttötutkintoon valmistava koulutus kaupan ja hallinnon alalla 0,8
2) näyttötutkintoon valmistava koulutus kulttuurialalla ja kauneudenhoitoalalla 1,3
3) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnonvara-alalla, tekniikan ja liikenteen alalla sekä liikunta-alalla 1,5
4) näyttötutkintoon valmistava koulutus viestintäalalla ja musiikkialalla 1,8
5) näyttötutkintoon valmistava koulutus kuljetusalalla ja maanrakennusalalla sekä näyttötutkintoon valmistava nosturinkuljettajan ja metsäkoneenkuljettajan koulutus ja saamelaisten koulutus 2,9
6) muu kuin näyttötutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoulutus 0,7
7) yleisiin kielitutkintoihin valmistava koulutus 0,6
8) muu kuin 1―7 kohdassa tarkoitettu koulutus 1,0

Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaa korotetaan niiden opiskelijoiden osalta, joille annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluita opiskelijan vamman, sairauden tai niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Korotus on 50 prosenttia opetus- ja kulttuuri-toimen rahoituksesta annetun lain 16 §:n nojalla vahvistetusta ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen keskimääräisestä markkamäärästä.

3 luku

Erinäiset säännökset

25 a §
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- työvuosi

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun ammatillisen lisäkoulutuksen valtionrahoituksen perusteena käytettävä opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden.

Näyttötutkinnon osa, joka suoritetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen, vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Tarja Filatov

Lainsäädäntöneuvos
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.