1025/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan pakkauksista ja pakkausjätteistä 23 päivänä lokakuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen 5 §:ssä tarkoitettuja pakkausjätteiden hyödyntämistä ja siihen liittyvää kustannusvastuuta koskevia velvoitteita samoin kuin 6 ja 11 §:ssä sekä 16 §:n 1 momentissa ja 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja velvoitteita ei sovelleta pakkaajaan tai muuhun taloudelliseen toimijaan, jonka toiminnan liikevaihto oli 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vuonna vähemmän kuin viisi miljoonaa markkaa.

16 §
Seurantatietojen antaminen

Pakkaajan on vuosittain syyskuun loppuun mennessä ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle edellistä vuotta koskevat tiedot siten kuin siitä säädetään tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti annetussa komission päätöksessä 97/138/EY, jollei tietoja ole ilmoitettu 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yhteisölle, jonka velvollisuutena on toimittaa tiedot edelleen Suomen ympäristökeskukselle.

Kunnan ja sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljetuksen suorittajan, jonka itsensä edellisen vuoden aikana hyödyntämän pakkausjätteen määrä on enemmän kuin 100 tonnia, on ilmoitettava vastaavasti Suomen ympäristökeskukselle hyödyntämänsä pakkausjätteen määrä ja laji.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.