223/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1093/1998) 8 § seuraavasti:

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Ylijohtajan, johtajan, neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto. Lainsäädäntöneuvoksen nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

Nimitysasiat, jotka tasavallan presidentti tai valtioneuvosto ratkaisee, esittelee valtioneuvostolle kansliapäällikkö tai muu henkilöstöasioita hoitava ministeriön virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.