212/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun kiinteistön muodostamislain (554/1995) 244 §:n 2 ja 3 momentti ja 247 § sekä

muutetaan 245, 246 ja 248 § seuraavasti:

245 §

Maaoikeustuomarin kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa (205/2000). Maaoikeustuomarin tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt.

Maaoikeusinsinöörin virkaan vaaditaan teknillisessä korkeakoulussa maanmittauksen alalla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä kokemus kiinteistötoimitusten suorittamisessa ja hyvä perehtyneisyys kiinteistöjen arviointiin.

Maaoikeuden muihin kuin 1 momentissa mainittuihin virkoihin vaadittavista kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella.

246 §

Maaoikeustuomarin ja maaoikeusinsinöörin nimittämisestä säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa. Tuomarinvalintalautakunnan tulee esityksen tekemistä varten hankkia maaoikeusinsinöörin viran hakijoista maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunto.

Muun henkilökunnan ottaa maaoikeus.

248 §

Virkavapautta maaoikeustuomarille myöntää vuotta lyhyemmäksi ajaksi hovioikeus ja vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi korkein oikeus.

Virkavapautta maaoikeusinsinöörille myöntää kuudeksi kuukaudeksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi maaoikeustuomari, vuotta lyhyemmäksi ajaksi hovioikeus ja vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi korkein oikeus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

HE 109/1999
PeVL 13/1999
LaVM 1/2000
EV 21/2000

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.