124/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1338/1996) 6 §:n 2 momentti ja 10 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Sisämarkkinatuonnin ja -viennin edellyttämät tarkastukset

Tarkastukset ja niihin liittyvät toimenpiteet suorittaa Suomessa kunnaneläinlääkäri, tarkastuseläinlääkäri tai läänineläinlääkäri. Sisämarkkinavientiin liittyvät tarkastukset voi suorittaa myös maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston maastaviejän rekisteröitymisen yhteydessä valtuuttama muu eläinlääkäri. Laitoksissa, jotka valmistavat eläimistä peräisin olevasta jätteestä rehua tai rehun raaka-ainetta, sisämarkkinavientiin liittyvät tarkastukset suorittaa se viranomainen, jonka tehtäväksi näiden laitosten valvonta eläintautilain (55/1980) 5 §:n nojalla säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset tarkastusten suorittamisesta.

10 §
Vientitarkastus viennissä kolmansiin maihin

Tämän vientitarkastuksen tekee kunnaneläinlääkäri, tarkastuseläinlääkäri, läänineläinlääkäri tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämä muu eläinlääkäri. Laitoksissa, jotka valmistavat eläimistä peräisin olevasta jätteestä rehua tai rehun raaka-ainetta, vientitarkastuksen tekee se viranomainen, jonka tehtäväksi näiden laitosten valvonta eläintautilain 5 §:n nojalla säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset vientitarkastusten suorittamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.