1377/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Asetus vammaistukiasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä marraskuuta 1988 annetun vammaistukiasetuksen (989/1988) 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §

Jos vammaistuensaajalle myönnetään vammaistukilain 1 §:ssä tarkoitettu eläke tai tämän asetuksen 5 §:ssä mainittu muun lain mukainen korvaus, hänen on ilmoitettava asiasta kansaneläkelaitokselle. Vammaistuensaaja on lisäksi velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelaitokselle avuntarpeessaan tai erityiskustannuksissaan tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Vammaistuensaajan, jolle tukea maksetaan vammaistukilain 2 §:n 3 momentin perusteella, tulee ilmoittaa kansaneläkelaitokselle työnteossaan ja ansiotuloissaan tapahtuneista muutoksista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Jos vammaistuki tämän asetuksen tullessa voimaan maksetaan kansaneläkeasetuksen (594/1956) 59 §:n nojalla alle 18-vuotiaalle, maksamista hänelle itselleen jatketaan, kunnes kansaneläkelaitokselle on ilmoitettu huoltajasta tai muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nostaa vammaistuki.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.