1206/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 §:n 3 momentin sekä 47 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1115/1999:

1 §
Tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetut

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 §:n 3 momentissa tarkoitettua korvausta yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan erikoissairaanhoitolain 47 §:n 3 momentissa mainittujen palvelujen tuottajien lisäksi Invalidiliitto ry:n ylläpitämälle Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskukselle, Invalidisäätiön ylläpitämälle ortopedinen sairaala Ortonille, Reumasäätiön ylläpitämälle Reumasäätiön sairaalalle, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiön ylläpitämälle Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronille sekä Suomen Punaisen Ristin ylläpitämälle SPR Veripalvelulle siltä osin kuin asianomainen yliopisto on arvioinut niissä tehtyjen ja julkaistujen tutkimusten täyttävän edellä mainitussa lainkohdassa asetetut vaatimukset.

2 §
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetut

Erikoissairaanhoitolain 47 a §:n 2 momentissa tarkoitettua korvausta lääkärin ja hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan erikoissairaanhoitolain 47 a §:n 2 momentissa mainittujen palvelujen tuottajien lisäksi Invalidiliitto ry:n ylläpitämälle Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskukselle, Invalidisäätiön ylläpitämälle ortopedinen sairaala Ortonille, Reumasäätiön ylläpitämälle Reumasäätiön sairaalalle, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiön ylläpitämälle Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronille sekä Suomen Punaisen Ristin ylläpitämälle SPR Veripalvelulle siltä osin kuin yliopisto on käyttänyt niitä lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.