1100/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1136/1996) 5 §, sellaisena kuin se on laissa 1120/1997, sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti ja 7 § seuraavasti:

2 §
Hallinto

Yhtiöllä tarkoitetaan tässä laissa julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaa varten perustettua yhtiötä tai tämän yhtiön toimintaa jatkavaa asetuksella tarkemmin säädettyä valtion erityisrahoitusyhtiötä.


7 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin korontasaussopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 75/1999
TaVM 8/1999
EV 41/1999

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.