1074/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä

lisätään väliaikaisesti 22 päivänä joulukuuta 1994 annettuun alkoholijuomista ja väkiviinasta annettuun asetukseen (1344/1994) uusi 23 a § seuraavasti:

23 a §

Sen estämättä, mitä edellä 23 §:ssä, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna 24 päivänä maaliskuuta 1995 (460/1995) ja 30 päivänä kesäkuuta 1995 (951/1995) annetuissa asetuksissa, säädetään, alkoholijuomia saa anniskella 1 päivänä tammikuuta 2000 aina puoli neljään saakka edellyttäen, että asianomaisella anniskelupaikalla on silloin voimassa oleva muu kuin yksinomaan käymisteitse enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa koskeva, tuotevalvontakeskuksen myöntämä, anniskelulupa saada anniskella vähintään puoli kahteen saakka. Tämä edellyttää anniskelupaikan tekemää tiedotusluonteista kirjallista ilmoitusta viimeistään 15 päivänä joulukuuta 1999 lääninhallitukselle, kunnalle sekä paikalliselle poliisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999, ja on voimassa 1 päivään tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.