469/1999

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (440/1994) 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 14 §,

niistä 14 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 256/1998, seuraavasti:

5 §
Taideteollisen korkeakoulun koulutusohjelmat

Taideteollisessa korkeakoulussa on viisivuotinen kuvataideopetuksen koulutusohjelma, joka johtaa maisterin tutkintoon lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon pohjalta.


6 §
Lapin yliopiston koulutusohjelmat

Lapin yliopistossa on viisivuotinen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, joka johtaa maisterin tutkintoon lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon pohjalta.

9 §
Kandidaatin tutkinnon suorittaminen

Kuvataideopetuksen tai kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelija voi suorittaa tässä luvussa tarkoitetun kandidaatin tutkinnon suoritettuaan korkeakoulun määräämän, kolmivuotisen osan koulutusohjelman opinnoista.

10 §
Maisterin tutkinnon tavoitteet

Maisterin tutkintoon johtavien koulutusohjelmien pohjana on kandidaatin tutkinnon tai sitä vastaavien opintojen taso. Kuvataideopetuksen ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmien pohjana on kuitenkin lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen taso.


14 §
Opettajankoulutus

Sen lisäksi, mitä 3 luvussa säädetään, kuvataideopetuksen ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmissa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja kasvattajana.

Kuvataideopetuksen ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiin sisältyvät kuvataiteen opetettavan aineen opinnot. Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja.

Kuvataideopetuksen ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot. Nämä opinnot ovat kasvatustieteellisiä aineopintoja, joista säädetään kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetussa asetuksessa (576/1995). Opintojen järjestämisestä vastaa yliopisto, jossa voidaan suorittaa kasvatustieteellisen alan tutkintoja ja opettajankoulutuksen opintoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.