439/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/1962) 18 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 18, 18 a, 19, 20, 20 a, 20 d, 20 e, 21 ja 22 §,

sellaisina kuin ne ovat, 18, 19, 21 ja 22 § asetuksessa 860/1987, 18 a § asetuksessa 888/1991, 20 § asetuksessa 722/1990 sekä 20 a, 20 d ja 20 e § asetuksessa 1024/1993, sekä

muutetaan 20 b ja 20 c §,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 1024/1993, seuraavasti:

20 b §

Vaasan hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmi-, neli-, viisi- tai kuusijäsenisenä sen mukaan kuin 20 c §:ssä säädetään.

20 c §

Päätösvaltaisessa kokoonpanossa on jaoston lainoppineen puheenjohtajan lisäksi:

1) yksi lainoppinut hallinto-oikeustuomari ja yksi tekniikan tai luonnontalouden alan hallinto-oikeustuomari; tai

2) yksi lainoppinut hallinto-oikeustuomari ja kaksi tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria tai yksi lainoppinut, yksi tekniikan alan ja yksi luonnontalouden alan hallinto-oikeustuomari; taikka

3) kaksi lainoppinutta hallinto-oikeustuomaria sekä yksi tekniikan alan ja yksi luonnontalouden alan hallinto-oikeustuomari tai kaksi lainoppinutta ja kaksi tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria ja, jos siihen on tarvetta, yksi luonnontalouden alan hallinto-oikeustuomari.

Asiat ratkaistaan pääsääntöisesti 1 momentin 1 kohdassa mainitussa kokoonpanossa. Jos asiassa on kysymys laajaa teknistä asiantuntemusta tai laajaa oikeudellista ja teknistä asiantuntemusta vaativista seikoista, asia käsitellään sellaisessa 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mainitussa kokoonpanossa, joka asian laadun tai laajuuden perusteella on tarpeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.