345/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/1987) 13 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 589/1992, uusi 7 a kohta, seuraavasti:

13 §
Hallitus

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:


7 a) päättää eduskunnan 10 §:n ja valtio-neuvoston 11 §:n perusteella tekemien pää- tösten rajoissa henkilöstörahastolaissa (814/1989) tarkoitetusta liikelaitoksen voittopalkkiojärjestelmästä ja sen soveltamisesta; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti- kuuta 1999.

HE 262/1998
TyVM 18/1998
EV 271/1998

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.