771/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

lisätään Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta 1 päivänä joulukuuta 1989 annettuun asetukseen (1069/1989) uusi 14 a § seuraavasti:

14 a §
Määräaikainen lupa

Puolustusministeriö voi erityisestä syystä päättää, että 14 §:ssä tarkoitettu lupa voidaan myöntää Euroopan unionin jäsenvaltion valtionilma-alukselle olemaan voimassa enintään yhden vuoden pituisen määräajan kerrallaan. Lupamenettelyn ja lupaehtojen osalta noudatetaan, mitä 14 §:ssä säädetään, jollei puolustusministeriön päätöksellä toisin säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.