364/1998

Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä helmikuuta 1987 hyväksytyn eduskunnan kanslian ohjesäännön (320/1987) 11 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 487/1991,

muutetaan 3 §:n 2 ja 4 momentti sekä 32 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 4 momentti eduskunnan päätöksessä 634/1997 ja 32 §:n 1 momentin 6 kohta eduskunnan päätöksessä 752/1996, sekä

lisätään ohjesääntöön uusi 13 a § seuraavasti:

3 §

Hallinto-osastossa on hallintotoimisto, tilitoimisto, kiinteistötoimisto ja tietohallintotoimisto.


Toimiston ja tietopalvelun päällikkönä on toimistopäällikkö. Tietohallintotoimiston päällikkönä on tietohallintopäällikkö. Jaoston päällikkönä on apulaistoimistopäällikkö, jaostopäällikkö tai kansliatoimikunnan määräämä muu eduskunnan kanslian virkamies.

13 a §

Tietohallintotoimisto huolehtii eduskunnan tietotekniikkapalvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä sovittaa yhteen tietojärjestelmien kehittämistä.

Tietohallintotoimiston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) tietotekniikan tai tietojärjestelmien käyttöä, huoltoa ja kehittämistä;

2) tietotekniikkaan liittyvien hankintojen, palvelujen ja koulutuksen järjestämistä; sekä

3) tietoturvaa.

32 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


6) toimistopäälliköltä, tietohallintopäälliköltä, apulaistoimistopäälliköltä ja atk-päälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin asioihin;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

PNE 1/1998
EK 12/1998

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1998

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.